دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹

سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۵:۲۷ ب.ظ

میثم فرهمندیان: خسته است داستان

میثم فرهمندیان از گچساران مصاحبه نکرد و فقط گفت ….

به میراث روزنامه نگاری استان

میثم فرهمندیان از گچساران گفت : خسته است داستان آنقدر که کسی یا سیلی باید که بلند کند داستان را


تبلیغات