دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹

پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۹:۱۹ ب.ظ

روات زاده:بسیار مفتخرم که در دومین گام برداشته شده ی این مسابقه ی داستان توانستم مقامی کسب کنم

امین روات زاده از اهواز گفت : با تشکر از و احترام به تمامی دست اندرکاران عزیز این جشنواره  ی داستان بسیار مفتخرم که در دومین گام برداشته شده ی این مسابقه ی داستان توانستم مقامی کسب کنم.


تبلیغات